Chuyên mục cải cách hành chính

Bắc Mê từng bước xây dựng chính quyền điện tử

19/10/2021 17:03 471 lượt xem

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan Nhà nước, thời gian qua, UBND huyện Bắc Mê tăng cường thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản chỉ đạo về ứng dụng và phát triển CNTT, cải cách thủ tục hành chính (TTHC) tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân. Qua đó góp phần đắc lực vào công cuộc cải cách hành chính (CCHC), từng bước xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiệu quả, hiện đại, phục vụ phát triển KT-XH địa phương.

Description: Người dân giao dịch tại bộ phận một cửa tiếp nhận và trả kết quả của xã Đường Âm.

Người dân giao dịch tại bộ phận một cửa tiếp nhận và trả kết quả của xã Đường Âm.

Ban Chỉ đạo CCHC và ứng dụng CNTT huyện Bắc Mê chỉ đạo cơ quan Thường trực, Ban Biên tập Trang thông tin điện tử huyện tham mưu làm tốt công tác phối hợp, thu thập thông tin, quản lý vận hành thông suốt Trang thông tin điện tử huyện. Thường xuyên cập nhật, đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành của T.Ư, của tỉnh, huyện đến với nhân nhân; quảng bá hình ảnh Bắc Mê trên môi trường mạng Internet, tạo cầu nối tin cậy giữa cấp ủy, chính quyền với người dân, doanh nghiệp. Thực hiện duy trì 2 hệ thống quản lý văn bản điều hành (ubndbacme.vnptioffice.vn và hdndbacme.vnptioffice.vn), công tác quản trị tài khoản người dùng trên hệ thống của huyện. Thực hiện công tác quản trị, vận hành hệ thống phần mềm quản lý văn bản điều hành VNPT ioffice của HĐND và UBND huyện góp phần đẩy mạnh ứng dụng CNTT tăng cường CCHC, giảm thủ tục giấy tờ, đảm bảo tính hiệu quả, kịp thời trong việc xây dựng ban hành văn bản cũng như điều hành công việc của HĐND, UBND, các cơ quan, đơn vị huyện và UBND các xã, thị trấn.

Trong 9 tháng năm 2021, cấp huyện thực hiện rà soát, chuẩn hóa, niêm yết và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 có 347 TTHC ở các lĩnh vực (cấp xã 123 TTHC) được kết nối trực tiếp hệ thống dịch vụ hành chính công của tỉnh. Thường xuyên tiếp nhận và xử lý hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã. Trong đó, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện đã tiếp nhận và giải quyết trên 1.500 hồ sơ, không có hồ sơ tồn; cấp xã tiếp nhận trên 1.000 hồ sơ... Tuy nhiên, tỷ lệ người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 còn thấp; hạ tầng CNTT chưa đồng đều trong dân cư, trình độ tin học hạn chế, nhất là ở vùng sâu, xa; dữ liệu thông tin liên quan đến TTHC được cung cấp ở mức độ 3 và 4 trên dichvucong.hagiang.gov.vn và website của địa phương, trong khi để sử dụng được dịch vụ này cần phải có một sự hiểu biết nhất định về CNTT.

Để xây dựng nguồn nhân lực CNTT đáp ứng yêu cầu công việc, hàng năm, Ban Chỉ đạo CCHC của huyện tổ chức đào tạo, tập huấn về CNTT nhằm bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Nhà nước về CNTT, kiến thức, kỹ năng ứng dụng CNTT, quản trị chuyên sâu… cho cán bộ, công chức từ cấp huyện đến cấp xã. 100% cán bộ chuyên trách CNTT của các cơ quan, đơn vị được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về an ninh, an toàn thông tin, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Củng Thị Mẩy, Chủ tịch UBND huyện Bắc Mê cho biết: Năm 2021, UBND huyện đề ra những mục tiêu cụ thể trong ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan nhà nước, phục vụ người dân, doanh nghiệp. Trong đó, đầu tư nâng cấp, thay thế máy tính, thiết bị của các cơ quan, sẵn sàng mở rộng kết nối vào mạng truyền số liệu chuyên dùng theo nhu cầu triển khai các ứng dụng CNTT của tỉnh. Rà soát, điều chỉnh hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành theo hướng nâng cấp chức năng chỉ đạo, điều hành, giám sát, theo dõi, đánh giá chất lượng công việc. Tăng cường sử dụng hệ thống dịch vụ công trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Triển khai các giải pháp an toàn bảo mật thông tin. Nâng cao chất lượng thực hiện và giám sát hoạt động tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa...

http://baohagiang.vn/

Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập