Hà Giang triển khai thực hiện các hoạt động “Tháng Dân vận” năm 2021

04/10/2021 08:09 58 lượt xem

Hà Giang triển khai thực hiện các hoạt động “Tháng Dân vận”

năm 2021

Ngày 27/9/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành Kế hoạch số 246/KH-UBND triển khai thực hiện các hoạt động "Tháng Dân vận" năm 2021.

Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các Sở, ban, ngành tỉnh, các cơ quan Trung ương  đóng trên địa bàn tỉnh, UBND huyện, thành phố và cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, người lao động trong các cơ quan, địa phương, đơn vị về công tác dân vận và vai trò của công tác dân vận trong tình hình mới. Tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa chính quyền với nhân dân; Cổ vũ, biểu dương các tập thể, cá nhân, mô hình, điển hình “Dân vận khéo”; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong các lĩnh vực gắn với thực hiện, hoàn thành nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Theo Kế hoạch, các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp phải tập trung đẩy mạnh tuyên truyền quán triệt sâu sắc về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận, trong đó tuyên truyền đậm nét về kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2021); 22 năm ngày Dân vận của cả nước; 72 năm tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh… tới cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ các lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân.

Tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng nhân dân, dư luận xã hội về việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp, UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt Quy chế số 1859-QC/TU, ngày 09/4/2019 của Tỉnh ủy về tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức “Tháng dân vận” năm 2021 với các hoạt động thiết thực như:  Hưởng ứng ngày Quốc tế người cao tuổi (1/10), Ngày vì người nghèo (17/10); các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Tiếp tục chỉ đạo, thực hiện hiệu quả “Ngày thứ 7 tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới”, xây dựng các mô hình, các điểm sáng về bài trừ các hủ tục lạc hậu của từng dòng họ, dân tộc; nâng cao chất lượng hoạt động của mô hình “Hội nghệ nhân dân gian”; tập trung triển khai chương trình cải tạo vườn tạp; tích cực vận động nhân dân tham gia hỗ trợ ngày công, vật liệu để xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở (giai đoạn II); Tổ chức đánh giá kết quả các mô hình “Dân vận khéo” triển khai thực hiện trong năm 2021.

Kế hoạch thực hiện từ ngày 01/10/2021 đến 31/10/2021.

 Xem chi tiết tại Văn bản đây

Trọng Thủy

Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập