Chuyên mục cải cách hành chính

Kiểm tra cải cách hành chính tại Sở Khoa học và Công nghệ

12/09/2021 10:05 10904 lượt xem

Chiều 10.9, đồng chí Trần Trọng Thủy, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng đoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) năm 2021 của tỉnh đã có buổi kiểm tra CCHC tại Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN). Tham gia kiểm tra có đại diện một số sở, ngành thành viên Đoàn kiểm tra CCHC.

          Buổi làm việc giữa Đoàn kiểm tra cải cách hành chính của tỉnh với Sở Khoa học và Công nghệ

 

Công tác CCHC của Sở KH&CN được thực hiện đồng bộ trên tất cả các nội dung, bao gồm: Cải cách thể chế, thủ tục hành chính (TTHC), tổ chức bộ máy, cải cách hành chính công, hiện đại hóa hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức. Nổi bật trong đó, 100% TTHC được cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4; các TTHC đã được cắt giảm từ 25 – 50% tổng thời gian thực hiện. Trên 98% văn bản trao đổi được thực hiện dưới dạng điện tử. 100% phòng, đơn vị trực thuộc thực hiện cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm. Ngoài ra, Sở đã niêm yết công khai dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước; chủ động sắp xếp tổ chức bộ máy, sử dụng biên chế và kinh phí nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Đặc biệt, kết quả chấm điểm CCHC năm 2020, Sở KH&CN xếp vị trí số 1 trên tổng số 20 sở, ban, ngành...

Tại buổi làm việc, Sở KH&CN đã trao đổi, làm rõ thêm nội dung mà Đoàn kiểm tra CCHC quan tâm, như: Kết quả xây dựng đề án sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong của đơn vị; lý do chậm chuyển đổi mã ngạch, mã hạng chức danh nghề nghiệp đối với một số công chức, viên chức; việc cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015…

Để thực hiện tốt công tác CCHC trong thời gian tới, Đoàn kiểm tra CCHC đề nghị Sở KH&CN: Tiếp tục quán triệt nghiêm quan điểm chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác CCHC. Khẩn trương hoàn thiện việc sắp xếp cơ cấu tổ chức bên trong theo Đề án số 29, ngày 31.5.2021 của UBND tỉnh; làm thủ tục chuyển ngạch công chức và thay đổi chức danh nghề nghiệp viên chức theo quy định. Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phấn đấu 100% văn bản được ký số thực hiện gửi, nhận hoàn toàn trên môi trường điện tử...

http://baohagiang.vn/

Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập