Ngành Nội vụ triển khai nhiệm vụ năm 2022

12/01/2022 14:33 623 lượt xem

Sáng 12.1, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022. Các đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Nội vụ dự và chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hà Giang có lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh…

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hà Giang

Năm 2021, Bộ Nội vụ tập trung chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên nguồn lực để rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoàn thiện thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực Nội vụ đảm bảo đồng bộ, thống nhất, liên thông với các quy định của Đảng. Thực hiện hiệu quả việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính đối với cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và tương đương giảm 7 tổ chức; giảm 1.648 tổ chức bên trong cơ quan chuyên môn cấp sở; giảm 451 phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện. Đặc biệt, đây là năm đầu tiên cả nước hoàn thành mục tiêu tinh giản biên chế (10%) mà Bộ Chính trị đề ra. Trong đó, biên chế công chức giảm 10,01%, biên chế sự nghiệp giảm 11,67%, số người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố giảm 49,25% so với năm 2015. Bên cạnh đó, ngành Nội vụ đã chủ động rà soát, cắt giảm chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và chứng chỉ bồi dưỡng khác đối với công chức, viên chức, được dư luận đồng tình ủng hộ và đánh giá cao…

Tại tỉnh Hà Giang, 100% sở, ban, ngành thực hiện sắp xếp, bố trí đúng số lượng cấp phó; sắp xếp tinh gọn đầu mối tổ chức bên trong của từng sở. Đối với 11 huyện, thành phố, sau sắp xếp, giảm từ 1 – 2 phòng chuyên môn/đơn vị. Toàn tỉnh thực hiện giảm trừ 704 chỉ tiêu biên chế so với năm 2020, hoàn thành mục tiêu giảm tối thiểu 10% biên chế so với năm 2015…

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích, đánh giá về những kết quả đạt được trên từng lĩnh vực công tác của ngành Nội vụ. Thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, những khó khăn, vướng mắc, rút ra bài học kinh nghiệm và nguyên nhân để có giải pháp thiết thực, hiệu quả. Tham mưu, đóng góp, bổ sung các nhiệm vụ, đề xuất giải pháp để thực hiện tốt chương trình công tác năm 2022 của ngành Nội vụ…     

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao Bộ Nội vụ có nhiều đổi mới, bám sát thực tiễn để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Trên cơ sở chỉ rõ một số hạn chế, Thủ tướng Chính phủ đề nghị: Ngành Nội vụ tiếp tục bám sát phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí, quy trình đảm bảo khách quan, công tâm, dân chủ, công bằng, huy động trí tuệ tập thể trong việc tổ chức sắp xếp bộ máy, công tác cán bộ gắn với đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng trong thực thi công vụ. Hoàn thiện cơ chế quản lý cán bộ, công chức, viên chức, dựa trên tiêu chí, tiêu chuẩn, vị trí việc làm. Đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức nhất là xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực Nội vụ trên quan điểm sát thực tế, lấy lợi ích quốc gia, dân tộc. Hoàn thiện cơ chế, chính sách phát hiện, thu hút và trọng dụng nhân tài cho nền công vụ. Hoàn thiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong các bộ, cơ quan ngang bộ đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả gắn với hoàn thiện về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy. Cùng với đó, triển khai hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính một cách quyết liệt, đồng bộ, cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường kinh doanh, phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp…

Bộ trưởng Bộ Nội vụ tặng Cờ thi đua cho 7 đơn vị hoàn thành xuất sắc, vượt mức các chỉ tiêu thi đua của Bộ Nội vụ, 7 đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua ngành Nội vụ; tặng Bằng khen cho 30 đơn vị, 74 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của ngành Nội vụ năm 2021. Trong đó, Sở Nội vụ tỉnh Hà Giang vinh dự nhận Cờ thi đua dẫn đầu phong trào thi đua ngành Nội vụ; 2 cá nhân được tặng Bằng khen.

http://baohagiang.vn/

Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập