Thông báo lùi thời gian khai mạc và tổ chức tuyển dụng tại kỳ Tuyển dụng công chức (cấp tỉnh, cấp huyện) tỉnh Hà Giang năm 2020

01/10/2021 10:30 453 lượt xem