Vai trò của công tác văn thư, lưu trữ với việc bảo vệ bí mật nhà nước

04/10/2021 13:41 205 lượt xem

“Bí mật nhà nước là thông tin có nội dung quan trọng do người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xác định căn cứ vào quy định của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, chưa công khai, nếu bị lộ, bị mất có thể gây nguy hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc”[1].

          Công tác văn thư bao gồm các công việc về soạn thảo, ban hành, quản lý văn bản hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan, tổ chức. Công tác lưu trữ bao gồm các công việc về thu thập, chỉnh lý, xác định giá trị, bảo quản, thống kê, sử dụng tài liệu lưu trữ… Với nội dung như trên, công tác văn thư, lưu trữ có vai trò rất quan trọng đối với việc bảo vệ bí mật của nhà nước bởi vì phần lớn các nội dung bí mật nhà nước hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan, tổ chức đều được văn bản hóa, có nghĩa là đều được phản ánh ở các văn bản, tài liệu của cơ quan, tổ chức; mà việc soạn thảo, ban hành, gửi, nhận, chuyển giao, quản lý và sử dụng văn bản, tài liệu lại là nội dung của công tác văn thư, lưu trữ. Do đó, nếu các khâu nghiệp vụ của công tác văn thư, lưu trữ được thực hiện nghiêm ngặt, đúng quy định sẽ góp phần bảo vệ bí mật nhà nước có trong văn bản, tài liệu.
 

          Theo quy định của Chính phủ về công tác văn thư thì cá nhân chủ trì soạn thảo văn bản phải xác định và đề xuất mức độ mật của văn bản cần soạn thảo, không được soạn thảo trên máy tính kết nối mạng Internet, đóng dấu chỉ mức độ mật và quản lý theo chế độ mật, đăng ký riêng, nhân bản theo đúng số lượng được xác định ở phần nơi nhận của văn bản, gửi bì riêng và không gửi đường điện tử…

          Với nội dung bài viết này, tôi mong rằng các cơ quan, tổ chức cần quan tâm đúng mức đến công tác văn thư, lưu trữ để không những nâng cao hiệu quả công tác của cơ quan, tổ chức mà còn góp phần thực hiện tốt việc bảo vệ bí mật nhà nước./.

 

[1] Khoản 1, Điều 2 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước.

Nguyễn Thị Hằng

Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập