Chuyên mục cải cách hành chính

Xây dựng chính quyền vì nhân dân phục vụ

05/01/2022 09:36 2118 lượt xem

Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” và giải quyết TTHC trên môi trường điện tử… đã góp phần quan trọng đổi mới phương thức, lề lối làm việc của các cơ quan hành chính nhà nước (HCNN), hướng đến xây dựng chính quyền vì nhân dân phục vụ.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh có 10/17 cơ quan giải quyết TTHC “5 tại chỗ”.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh có 10/17 cơ quan giải quyết TTHC “5 tại chỗ”.

Hiện nay, tỉnh có 1 Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) cấp tỉnh, 11 bộ phận “một cửa” cấp huyện, 193 bộ phận “một cửa” cấp xã. Thực hiện tái cấu trúc quy trình TTHC, tạo lập dữ liệu điện tử, từ năm 2018 đến nay, UBND tỉnh đã 2 lần chuẩn hóa TTHC, 1 lần tái cấu trúc quy trình TTHC cung cấp dịch vụ công (DVC) trực tuyến và ban hành trên 200 quyết định công bố TTHC. Hiện, 1.895 TTHC có hiệu lực áp dụng trên địa bàn tỉnh. Trong đó, 153 TTHC cung cấp DVC trực tuyến mức độ 3 và 1.591 TTHC cung cấp DVC trực tuyến mức độ 4 (đạt 100% TTHC đủ điều kiện). Ngoài ra, 93,56% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị được giải quyết theo cơ chế “một cửa” (còn lại là các TTHC thuộc trường hợp quy định tại Khoản 5, Điều 14, Nghị định số 61/2018/NĐ-CP); 100% TTHC có quy định liên thông giữa các cơ quan cùng cấp, liên thông giữa các cấp được xây dựng, phê duyệt quy trình liên thông.

Việc hoàn thành tái cấu trúc quy trình TTHC, tạo lập dữ liệu điện tử, chuẩn hóa, công bố, công khai đầy đủ trên Cổng DVC của tỉnh tạo thuận lợi cho cơ quan, đơn vị trong việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC; thuận lợi cho cá nhân, doanh nghiệp xây dựng hồ sơ TTHC và gửi hồ sơ trực tuyến. Việc đẩy mạnh giải quyết TTHC trên môi trường điện tử, cung cấp các DVC trực tuyến tiến tới cung cấp dịch vụ hành chính công trên môi trường số đã và đang đổi mới phương thức, lề lối làm việc của cơ quan HCNN, giảm mạnh giấy tờ, cắt giảm chế độ báo cáo trong hoạt động. Hơn nữa, khi dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, việc giải quyết TTHC trên môi trường điện tử vừa góp phần phòng chống, ngăn chặn dịch Covid-19, đảm bảo hoạt động của các cơ quan HCNN vừa đáp ứng yêu cầu cấp thiết liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống nhân dân, đảm bảo “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.

Hiện nay, tỷ lệ sử dụng chữ ký số của các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đều đạt trên 80%. Tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến đạt 62,8%. Tỷ lệ hồ sơ đã giải quyết trước và đúng hạn lên đến 98,6%, chỉ có 1,4% hồ sơ giải quyết quá hạn. Đặc biệt, tại Trung tâm PVHCC tỉnh hiện có 10/17 cơ quan thực hiện quy trình “5 tại chỗ” (tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, đóng dấu và trả kết quả) theo phương án số hóa hồ sơ, ứng dụng chữ ký số để thực hiện toàn bộ hoặc một số bước của TTHC bằng phương tiện điện tử. Bước ngoặt mang tính chất đột phá này góp phần nâng cao tỷ lệ hồ sơ được giải quyết trên môi trường điện tử, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC, nâng cao tỷ lệ hồ sơ giải quyết sớm hạn, đúng hạn, tiết kiệm chi phí tuân thủ TTHC cho tổ chức, cá nhân…

Cùng với kết quả trên, UBND tỉnh còn ban hành các kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đã có 449 TTHC cắt giảm 30% thời gian giải quyết. Không những vậy, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và một số cơ sở dữ liệu chuyên ngành được kết nối với Cổng DVC của tỉnh, giúp hiện thực hóa toàn bộ các phương án cải cách, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân, góp phần đẩy mạnh giải quyết TTHC trên môi trường điện tử, tiến tới xây dựng công dân điện tử, nền kinh tế số, xã hội số. Trong đó, thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chíp đã và sẽ tích hợp nhiều tiện ích giấy tờ công dân. Điều này giúp người dân giảm bớt việc phải mang theo cùng lúc nhiều giấy tờ trong khi thông tin luôn được xác thực chính xác, tin cậy từ ứng dụng trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia, không có tình trạng bị thất lạc giấy tờ gây phiền phức và giúp thực hiện các giao dịch TTHC nhanh chóng, tiết kiệm. Tính đến tháng 10.2021, toàn tỉnh có 473.679 thẻ CCCD được cung cấp cho công dân sử dụng, đạt gần 86% so với hồ sơ đề nghị cấp CCCD.

Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn: Việc xác định đúng mục tiêu lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm đã tạo chuyển biến về nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) trong thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, cung cấp các DVC trực tuyến. CBCCVC nhận thức rõ hơn về vị trí, vai trò, chức trách, nhiệm vụ được giao, bảo đảm nguyên tắc nhanh chóng, thuận lợi, khách quan, minh bạch, nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết TTHC. Thông qua cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” đã hạn chế phiền hà, nhũng nhiễu, tiêu cực, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi đến giao dịch với cơ quan HCNN. Trên cơ sở đó, từng bước thay đổi mối quan hệ giữa cơ quan HCNN với người dân, doanh nghiệp theo hướng hành chính phục vụ.

Từ sự quyết tâm, quyết liệt của các cấp, ngành trong thực hiện cải cách, kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” đã kết tinh thành quả ấn tượng khi điểm xếp hạng chỉ số thành phần của công tác cải cách TTHC không ngừng được cải thiện. Theo đó, điểm chỉ số thành phần “TTHC công” (thuộc chỉ số PAPI) năm 2017 của tỉnh ta xếp hạng 62/63 tỉnh, thành phố thì năm 2020 vươn lên vị trí thứ 8/63. Tương tự, điểm chỉ số thành phần “Cải cách TTHC” thuộc chỉ số PAR Index từ vị trí thứ 29 vươn lên xếp hạng thứ 25/63 tỉnh, thành phố. Còn chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPA) năm 2020 tăng 12 bậc so với năm 2017, xếp hạng thứ 25/63 tỉnh, thành phố… Đây là tiền đề quan trọng để tỉnh ta tiếp tục đưa kết quả cải cách TTHC vào cuộc sống, thiết thực phục vụ nhân dân.

http://baohagiang.vn/

Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập