Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2022

27/12/2021 10:01 494 lượt xem

          Chiều ngày 23/12/2021, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị công chức, viên chức (CCVC) và người lao động năm 2022. Tham dự Hội nghị có toàn thể CCVC và người lao động thuộc Sở; đồng chí Nguyễn Chí Thâm, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở và đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch Công đoàn đồng chủ trì Hội nghị.

Đ/c Nguyễn Chí Thâm - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở và đồng chí Nguyễn Thành Công - Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch Công đoàn đồng chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã thông qua các dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động cơ quan năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm 2021; phương hướng nhiệm vụ năm 2022; thống nhất về Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan. Hội nghị CCVC năm 2022 cũng là dịp để CCVC và người lao động phát huy tốt quyền làm chủ của công chức, viên chức trong hoạt động của cơ quan gắn liền với hoạt động của đảng, chấp hành nguyên tắc tập chung dân chủ, thực hiện chế độ thủ trưởng, đặc biệt là nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan.